تبلیغات
حرف ها و خاطرات - غیبت و پیامدهای آن
به حرف ها و خاطرات خوش آمدید ...
غیبت و پیامدهای آن

 

از آنجای که انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی نیازمند تفاهم می¬باشد، خداوند متعال زبان و قدرت تکلم را در نهاد و سرشت افراد بشر قرار داده، تا در پرتو آن با همنوعان  خویش ارتباط برقرار نموده و به آسانی ما فی الضمیر خود را به یکدیگر تفهیم نمایند.

علی رغم اینکه «سخن و گفتار» از ارزش و جایگاه ویژه¬ای برخوردار است، اما اگر به جا و درست از آن استفاده نگردد، ممکن است دست خوش آفات شده و در نتیجه پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیری را به بار آورد.
یکی از آفات زبان، که از دیرباز انسان کم و بیش به آن مبتلا می¬باشد، «غیبت» است؛ بیماری که آسیب¬ها و پیامدهای ناگواری را متوجه خود فرد و جامعه¬ی بشری خواهد کرد.
اگر عواملی را که منجر به این بیماری می¬شوند، مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از افراد بر اثر عدم آگاهی از پیامدها¬ی شوم و ناگوار «غیبت»، مبتلا به این بیماری شده اند؛ که اگر آثار شوم آن را میدانستند شاید به این بیماری گرفتار نمیشدند.

مفهوم شناسی غیبت


1- قلمرو عیب:
فاش ساختن عیب دیگران» عنصری است که موجب تحقق بخشی غیبت می¬شود. حال فرق ندارد که آن عیب «جسمانی باشد، یا اخلاقی، در اعمال او باشد یا در سخنش، و حتى در امورى كه مربوط به او است مانند: لباس، خانه، همسر و فرزندان و مانند اینها.» 
2 – مصادیق غیبت:

ب
رخی از افراد تصور می کنند که غیبت فقط با گفتن تحقق پیدا می کند؛ در صورتی که اگر «با اشاره¬ی دست، چشم، ابرو، پا، کنایه و گوشه زدن ، نوشتن و... » صفتی کسی را بیان نماید که او از آن کراهت دارد، آن نیز غیبت محسوب میگردد.

3 – تفاوت غیبت با تهمت:

با توجه به تعریفی که برای غیبت بیان گردید، تفاوت آن با تهمت نیز روشن می¬گردد؛ زیرا
تهمت عبارتست از نسبت دادن چیزی به مسلمان، که در او نیست.

چنانکه پیامبر اعظم(ص) در بیان روشن، تفاوت غیبت و تهمت را چنین بیان می¬فرماید:
اگر آنچه مى‏گویى در او باشد غیبتش را كرده‏اى و اگر در او نباشد بهتان زده‏اى.

الف: پیامدهای فردی غیبت
1 – از دست دادن اعمال نیک

2 - مانع قبولی عبادات

3-محرومیت از بهشت

ب: پیامدهای اجتماعی غیبت

1 – ترور شخصیت

2 – از بین بردن وحدت و انسجام

3 – بر انگیختن حس انتقامجویی

حضرت امام جعفر صادق (ع) در این رابطه می فرمایند:
غیبت نکن که مورد غیبت واقع می شوی و برای برادرت گودالی نکن که خود در آن خواهی افتاد.
شاعر چه زیبا سروده است:
چاه مکن بهری کسی
اول خودت دوم کسی


این مطلب توسط پرنیان  روز چهارشنبه 21 تیر 1391 در ساعت 10:04 ب.ظ نوشته شد | نظرات()