تبلیغات
حرف ها و خاطرات - زبان سیب
به حرف ها و خاطرات خوش آمدید ...
زبان سیب

 اولی رو حمید مصدق گفته و دومی رو فروغ
در جواب اون .

مصدق :
تو به من خندیدی و نمی دانستیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

باغبان از پی من تند دویدتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

سیب را دست تو دید
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

غضب آلود به من کرد نگاهتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاکتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

و تو رفتی و هنوز،تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

سالهاست که در گوش من آرام آرامتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

و من اندیشه کنان غرق در این پندارمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

فروغ فرخ زاد:

من به تو خندیدمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
چون که می دانستمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
تو به چه دلهره از باغچه ی همسایه سیب را دزدیدیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
پدرم از پی تو تند دویدتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
و نمی دانستی باغبان باغچه همسایهتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
پدر پیر من استتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
من به تو خندیدمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
تا که با خنده خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
بغض چشمان تو لیکتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
لرزه انداخت به دستان من وتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
سیب دندان زده از دست من افتاد به خاکتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
دل من گفت: بروتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
چون نمی خواست به خاطر بسپاردتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
گریه تلخ تو راتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
و من رفتم و هنوزتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
سالهاست که در ذهن من آرام آرامتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
حیرت و بغض تو تکرار کنانتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
می دهد آزارم
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

و من اندیشه کنان غرق در این پندارمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com
که چه می شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.comاین مطلب توسط پرنیان  روز شنبه 10 تیر 1391 در ساعت 01:21 ب.ظ نوشته شد | نظرات()