تبلیغات
حرف ها و خاطرات - گفتم ؛ گفتا
به حرف ها و خاطرات خوش آمدید ...
گفتم ؛ گفتا


 

 

گفتم که خطا کردی؛ خطاکردی و تدبیر نه این بود

گفتا؛ گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود؛ تقدیر چنین بود

گفتم که بسی خطا ؛ خطا بر تو کشیدند؛ گفتا همه آن بود

گفتاهمه آن بود که بر لوح جبین بود؛ بر لوح جبین بود

گفتم که قرین بدت افکند بدین حال

گفتا که مرا بخت بد خویش قرین بود؛بخت بد قرین بود

گفتم که بسی جام تعب خوردی از این پیش

گفتا که شفا در قدح باز پسین بود ؛شفا در قدح باز پسین بود

گفتم که نه وقت؛ گفتم که نه وقت سفرت بود چنین بود زود

گفتا ؛ گفتا ؛ که مگر مصلحت وقت در این بود

                                                            حافظ


این مطلب توسط پرنیان  روز چهارشنبه 6 خرداد 1388 در ساعت 08:40 ب.ظ نوشته شد | نظرات()