تبلیغات
حرف ها و خاطرات - رودکی
به حرف ها و خاطرات خوش آمدید ...
رودکی

 

 

                    

 بوی جوی مولیان آید همی             

 یاد یار مهربان آید همی          

ریگ آموی ودرشتیهای او                              

 زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا؛ای بخارا شادباش ودیرزی

میرزی توشادمان آید همی

میر ما هست و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آیدهمی

       

 

                                  


این مطلب توسط پرنیان  روز دوشنبه 28 اردیبهشت 1388 در ساعت 09:51 ب.ظ نوشته شد | نظرات()